Förtroendevalda i Vaxholms stad

Krisledningsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Mer information om krisledningsnämnden och dess uppdrag finns på Vaxholms stads hemsida se nedanstående länk.

Länkar:
Information krisledningsnämnden