Förtroendevalda i Vaxholms stad

Michael Baumgarten (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-330564 (mobil)

Telefon:
08-290123 (arbete)

E-post:
michael@egenart.se

Bild på Michael Baumgarten

Uppdrag (15 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Vasavägen 13 AB Ledamot 2019-05-01 2023-04-30
Rindö skoltomt AB Ledamot 2021-01-01 2023-04-30
Södra Roslagens samordningsförbund Representant 2023-01-01 2026-12-31
Vaxholm Smeden 3 AB Ledamot 2019-05-01 2023-04-30
Nämnden för barn och utbildning Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnd Ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Socialt utskott under socialnämnden Ordförande 2023-01-09 2023-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-10 2023-12-31
Vaxholmsvatten AB Ledamot 2019-05-26 2023-04-30
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2023-01-10 2023-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-28 2026-10-14