Förtroendevalda i Vaxholms stad

Anna-Lena Nordén (WP)

Kontaktinformation

E-post:
anna-lena.norden@waxholmspartiet.se

Uppdrag (14 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-28 2026-10-14
Socialnämnd 2:e vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Vaxholm Smeden 3 AB Ledamot 2019-05-01 2023-04-30
Nämnden för teknik, fritid och kultur Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Vasavägen 13 AB Ledamot 2019-05-01 2023-04-30
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ledamot 2023-01-10 2023-12-31
Rindö skoltomt AB Ledamot 2021-01-01 2023-04-30
Vaxholmsvatten AB Ledamot 2019-05-26 2023-04-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2023-01-10 2023-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Arvodeskommitté Ersättare 2022-11-18 2026-10-14
Socialt utskott under socialnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-09 2023-12-31