Förtroendevalda i Vaxholms stad

Bengt Sandell (S)

Kontaktinformation

E-post:
bengt.sandell@hotmail.se

Uppdrag (14 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Arvodeskommitté Ledamot 2022-11-18 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-28 2026-10-14
Nämnden för teknik, fritid och kultur Ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Styrelsen för Vaxholms fästnings museum Representant 2023-01-01 2026-12-31
Vaxholmsvatten AB Ledamot 2019-05-26 2023-04-30
Norrvatten, förbundsfullmäktige Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Övar AB, styrelse Ersättare 2021-04-19 2023-04-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Viktigt i Vaxholm redaktionskommitté Redaktionsledamot 2023-01-10 2023-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2023-01-10 2023-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-10 2023-12-31