Förtroendevalda i Vaxholms stad

Kjetil Rindal (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
076-1004089 (mobil)

Uppdrag (13 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens näringslivsberedning Ledamot 2023-01-10 2024-01-31
Ombud vid bolagsstämmor (kommunens hel- och delägda bolag) Ersättare ombud 2023-01-01 2023-12-31
Södra Roslagens samordningsförbund Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning 1:e vice ordförande 2023-02-20 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Arvodeskommitté Ledamot 2022-11-18 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-10 2023-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Socialnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2023-01-10 2023-12-31
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande 2022-12-12 2026-10-14
Storstockholms brandförsvar, direktion Ersättare 2023-01-01 2026-12-31