Förtroendevalda i Vaxholms stad

Anders Örnevall (L)

Kontaktinformation

E-post:
anders.ornevall@gmail.com

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämnden för teknik, fritid och kultur 1:e vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Nämnden för barn och utbildning Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Valnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-28 2026-10-14
Arvodeskommitté Ersättare 2022-11-18 2026-10-14