Förtroendevalda i Vaxholms stad

Daga Bäfverfeldt (WP)

Kontaktinformation

E-post:
daga_bafverfeldt@hotmail.com

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2023-01-10 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Nämnden för barn och utbildning 2:e vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-10 2023-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Utskott barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2023-12-31