Förtroendevalda i Vaxholms stad

Kerstin Olander (KD)

Kontaktinformation

E-post:
kerstinol@hotmail.com

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Viktigt i Vaxholm redaktionskommitté Redaktionsledamot 2023-01-10 2023-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Nämnden för barn och utbildning Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-11-28 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31