Förtroendevalda i Vaxholms stad

Moderaterna (M)

Antal personer (18 st)

Efternamn Förnamn
Visteus Ingemar
Losman Flood Anne
Guslin Mikael
Lindqvist Peter
Grambo Catrin
Öhman Louise
Backström Hanna
Sjöblom Lars
Hansson Anna
Nordell Svante Axel William
Söderman Christian
Nordenmark Johan
Öhman Kent
Fond Helena
Allard Gunnel
Enström Karin
Alexandersson Jens
Runhem Kristina