Förtroendevalda i Vaxholms stad

Peter Lindqvist (M)

Kontaktinformation

E-post:
p.lindqvist@telia.com

Uppdrag (14 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Nämnden för barn och utbildning Ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Rindö skoltomt AB Ledamot 2022-09-30 2023-04-30
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ledamot 2023-01-10 2023-12-31
Utskott barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2023-02-20 2026-10-14
Viktigt i Vaxholm redaktionskommitté Redaktionsledamot 2023-01-10 2023-12-31
Arvodeskommitté Ordförande 2022-12-16 2026-10-14
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Vaxholm Smeden 3 AB Ledamot 2022-09-30 2023-04-30
Vasavägen 13 AB Ledamot 2022-09-30 2023-04-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2023-01-10 2023-12-31