Förtroendevalda i Vaxholms stad

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Mer information om nämnden för teknik, fritid och kultur och dess uppdrag finns på Vaxholms stads hemsida se nedanstående länk.

Länkar:
Information nämnden för teknik, fritid och kultur