Förtroendevalda i Vaxholms stad

Lars Siggelin (V)

Kontaktinformation

E-post:
siggelin.lars@telia.com

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämnden för teknik, fritid och kultur Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Rindö skoltomt AB Revisor 2021-03-26 2023-04-30
Svealands kustvattenvårdsförbund Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-28 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Arvodeskommitté Ersättare 2022-11-18 2026-10-14