Förtroendevalda i Vaxholms stad

Anna-Lena Nordén (WP)

Kontaktinformation

E-post:
anna-lena.norden@waxholmspartiet.se

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arvodeskommitté Ersättare 2022-11-18 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-28 2026-09-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-02-03 2022-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ledamot 2022-02-03 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-02-22 2022-12-31
Mälardalsrådet Ersättare 2019-02-22 2022-12-31
Nämnden för teknik, fritid och kultur Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Rindö skoltomt AB Ledamot 2021-01-01 2023-04-30
Vasavägen 13 AB Ledamot 2019-05-01 2023-04-30
Vaxholm Smeden 3 AB Ledamot 2019-05-01 2023-04-30
Vaxholmsvatten AB Ledamot 2019-05-26 2023-04-30