Förtroendevalda i Vaxholms stad

Socialnämnd

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Mer information om socialnämnden och dess uppdrag finns på Vaxholms stads hemsida se nedanstående länk.

Länkar:
Information socialnämnden