Förtroendevalda i Vaxholms stad

Stadsbyggnadsnämnd

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Mer information om stadsbyggnadsnämnden och dess uppdrag finns på Vaxholms stads hemsida se nedanstående länk.

Länkar:
Information stadsbyggnadsnämnden