Förtroendevalda i Vaxholms stad

Peter Lindqvist (M)

Kontaktinformation

E-post:
p.lindqvist@telia.com

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arvodeskommitté Ledamot 2022-11-18 2026-10-14
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ordförande 2022-11-15 2022-12-12
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-09-30 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-09-30 2022-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2022-09-30 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-09-30 2022-12-31
Nämnden för barn och utbildning Ledamot 2022-09-30 2022-12-31
Rindö skoltomt AB Ledamot 2022-09-30 2023-04-30
Vasavägen 13 AB Ledamot 2022-09-30 2023-04-30
Vaxholm Smeden 3 AB Ledamot 2022-09-30 2023-04-30