Förtroendevalda i Vaxholms stad

Christian Söderman (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-597 60 10 (mobil)

Postadress:
Torggatan 6 185 32 VAXHOLM
(bostad)

E-post:
c.soderman@yahoo.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-02-21 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-04-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2022-04-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-04-29 2022-12-31
Mälardalsrådet Ledamot 2019-02-22 2022-12-31
Socialnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31