Förtroendevalda i Vaxholms stad

Sara Strandberg (V)

Kontaktinformation

Telefon:
08-54130708 (bostad)
070 2453020 (mobil)

Postadress:
Fregattvägen 7 185 33 VAXHOLM
(bostad)

E-post:
sara.strandberg@gmail.com

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arvodeskommitté Ledamot 2022-11-18 2026-10-14
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-28 2026-09-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-02-03 2022-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ledamot 2022-02-03 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2020-02-19 2022-12-31