Förtroendevalda i Vaxholms stad

Fredrik Östman (C)

Kontaktinformation

Telefon:
072-3080580 (mobil)

Postadress:
Löjviksvägen 32 185 51 VAXHOLM
(bostad)

E-post:
fredrik.ostman@vaxholmscentern.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arvodeskommitté Ersättare 2022-11-18 2026-10-14
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-28 2026-09-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-12-12 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-02-03 2022-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2022-02-03 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2020-02-19 2022-12-31
Nämnden för barn och utbildning Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Nämnden för teknik, fritid och kultur 1:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Viktigt i Vaxholm redaktionskommitté Redaktionsledamot 2022-02-03 2022-12-31