Förtroendevalda i Vaxholms stad

Hanna Backström (M)

Kontaktinformation

E-post:
hanna.backstrom@outlook.com

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämnden för barn och utbildning Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ordförande 2023-02-20 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ordförande 2022-12-12 2026-10-14
Ombud vid bolagsstämmor (kommunens hel- och delägda bolag) Ombud 2023-01-01 2023-12-31