Förtroendevalda i Vaxholms stad

Carina Östergren (C)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Attunda Tingsrätt Nämndeman 2020-01-01 2023-12-31
Nämnden för teknik, fritid och kultur Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Socialnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31