Förtroendevalda i Vaxholms stad

Malin Forsbrand (C)

Kontaktinformation

Telefon:
073-9175393 (mobil)

E-post:
malin.forsbrand@vaxholm.se

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommuninvest Ombud 2022-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2022-02-03 2022-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ordförande 2022-02-03 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2019-02-22 2022-12-31
Regionalt skärgårdsråd Ledamot 2019-02-22 2022-12-31
Rindö skoltomt AB Ordförande 2021-01-01 2023-04-30
Roslagsvatten AB, Styrelse Ledamot 2019-05-27 2023-04-30
Stockholms nordostkommuner- samarbetsprojekt Representant 2022-01-01 2022-12-31
Storsthlm, förbundsmöte Ombud 2019-01-01 2022-12-31
Storstockholms brandförsvar, direktion Ledamot 2019-02-22 2022-12-31
Vasavägen 13 AB Ordförande 2019-05-01 2023-04-30
Vaxholm Smeden 3 AB Ordförande 2019-05-01 2023-04-30
Vaxholmsvatten AB Ordförande 2019-05-26 2023-04-30