Förtroendevalda i Vaxholms stad

Kommunfullmäktige och dess beredningar (3 st)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Vaxholms stads kommunfullmäktige består av 31 ordinarie ledamöter och 22 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av kommunens invånare vart fjärde år.