Förtroendevalda i Vaxholms stad

Gode män enl FBL, jord- och skogsbruksfrågor

Mandatperiod: 2023-02-20 - 2026-12-31

Uppdrag (1 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sjöblom Lars Moderaterna God man 1