Förtroendevalda i Vaxholms stad

Jan Reuterdahl (L)

Kontaktinformation

Telefon:
072-3541374 (mobil)

E-post:
jan.reuterdahl@rote.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-02-03 2022-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ledamot 2022-02-03 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-02-22 2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnd Ordförande 2022-01-01 2022-12-31