Förtroendevalda i Vaxholms stad

Bengt Sandell (S)

Kontaktinformation

Postadress:
Soldatgatan 13 185 34 VAXHOLM
(bostad)

E-post:
bengt.sandell@hotmail.se

Uppdrag (18 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arvodeskommitté Ledamot 2022-11-18 2026-10-14
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-28 2026-09-14
Kommuninvest Ersättare ombud 2022-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-02-03 2022-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2022-02-03 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-05-01 2022-12-31
Mälardalsrådet Ersättare 2019-05-01 2022-12-31
Norrvatten, förbundsfullmäktige Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för teknik, fritid och kultur Ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Socialnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Stockholms nordostkommuner- samarbetsprojekt Representant 2022-01-01 2022-12-31
Storsthlm, förbundsmöte Ersättare ombud 2019-01-01 2022-12-31
Styrelsen för Vaxholms fästnings museum Representant 2021-11-22 2022-12-31
Vaxholmsvatten AB Ledamot 2019-05-26 2023-04-30
Viktigt i Vaxholm redaktionskommitté Redaktionsledamot 2022-02-03 2022-12-31