Förtroendevalda i Vaxholms stad

Annicka Hörnsten Blommé (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-511 14 23 (mobil)

E-post:
annicka.blomme@telia.com

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunstyrelsen Ledamot 2021-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-04-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ledamot 2022-02-03 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-04-29 2022-12-31
Rindö skoltomt AB Ledamot 2022-06-16 2023-04-30
Socialnämnd 2:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Socialt utskott under socialnämnden Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Vasavägen 13 AB Ledamot 2022-06-16 2023-04-30
Vaxholm Smeden 3 AB Ledamot 2022-06-16 2023-04-30
Viktigt i Vaxholm redaktionskommitté Redaktionsledamot 2022-04-01 2022-12-31