Förtroendevalda i Vaxholms stad

Johanna Olson (M)

Kontaktinformation

E-post:
johanna.olson@live.com

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-02-21 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-04-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-04-29 2022-12-31
Nämnden för teknik, fritid och kultur Ersättare 2022-02-21 2022-12-31
Socialnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31