Förtroendevalda i Vaxholms stad

Anna Hansson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070 7736254 (mobil)
070 7736254 (arbete)

E-post:
anna@hanssonrestore.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2021-01-01 2022-12-31
Nämnden för barn och utbildning 2:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Socialnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Utskott barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2022-02-10 2022-12-31