Förtroendevalda i Vaxholms stad

Michael Baumgarten (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-330564 (mobil)
08-290123 (arbete)

Postadress:
Egnahemsvägen 7 Ramsö 185 99 VAXHOLM
(bostad)

E-post:
michael@egenart.se

Bild på Michael Baumgarten

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-28 2026-09-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-02-03 2022-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2022-02-03 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-02-22 2022-12-31
Nämnden för barn och utbildning Ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Rindö skoltomt AB Ledamot 2021-01-01 2023-04-30
Utskott barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2022-02-10 2022-12-31
Vasavägen 13 AB Ledamot 2019-05-01 2023-04-30
Vaxholm Smeden 3 AB Ledamot 2019-05-01 2023-04-30
Vaxholmsvatten AB Ledamot 2019-05-26 2023-04-30
Viktigt i Vaxholm redaktionskommitté Redaktionsledamot 2022-02-03 2022-12-31