Förtroendevalda i Vaxholms stad

Utan partibeteckning (-)