Förtroendevalda i Vaxholms stad

Nämnder och utskott (14 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.